Biblijny Eliasz

Tekst alternatywny

"Powróćcie do SŁOWA inaczej, jesteście zgubieni." POKAŻ / UKRYJ

W tym ostatecznym wieku, kiedy pojawi się wielu fałszywych proroków, uważajcie i patrzcie, jak oni ciągle starają się wam wmówić, że jeżeli im nie uwierzycie i temu co oni mówią, zostaniecie zgubieni. Lecz kiedy PROROK OSTATECHNYCH DNI przychodzi na scenę, jeżeli on jest naprawdę tym prorokiem, on będzie wołał: "Powróćcie do Słowa, inaczej jesteście zgubieni."

"Kto ma uszy, niechaj słucha co Duch mówi do zborów w każdym wieku." POKAŻ / UKRYJ

W każdym wieku rozlega się to samo wołanie. Słuchajcie tego, co mówi Duch! Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to powrócisz do tego, co naucza Duch, to znaczy do Słowa dla tego wieku. Każdy posłaniec do każdego wieku będzie głosił Słowo. Każde świeże i prawdziwe przebudzenie było spowodowane przez to, że ludzie zostali przywróceni z powrotem do Słowa na ich wiek. A wołaniem w każdym wieku jest napomnienie: "Opuściliście Słowo Boże. Pokutujcie i powróćcie do Słowa!" Od pierwszej księgi Biblii (I Mojżeszowej) aż do ostatniej Księgi (Objawienia) jest u Boga tylko jeden powód do niezadowolenia - opuszczenie Słowa. Istnieje tylko jeden sposób, jak znowu odzyskać Jego przychylność - powrócić do Słowa.

chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa POKAŻ / UKRYJ

Bóg posiada wiele tytułów, ale On ma tylko jedno imię: Pan Jezus Chrystus. Apostołowie wiedzieli, jakie jest to imię, i dlatego nie ma żadnego miejsca w Piśmie, gdzie by chrzcili w jakiś inny sposób, niż w imię Pana Jezusa Chrystusa. Księga Dziejów Apostolskich, to Kościół w akcji, a jeżeli wierzący w Dziejach Apostolskich chrzcili w imię Pana Jezusa Chrystusa, to jest to jedyny sposób, w jaki powinno się chrzcić.

"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dzieje Apostolskie 2,38

"Wyjdźcie z pośród kąkolu!" POKAŻ / UKRYJ

Czuwajcie w modlitwie i bądźcie niezachwiani. To jest końcowy czas. Zarówno prawdziwy jak i fałszywy krzew dochodzą do dojrzałości, lecz zanim pszenica dojrzeje, dojrzały kąkol musi zostać związany na spalenie. Widzicie, oni się wszyscy łączą w Światowej Radzie Kościołów. To są te więzy. Wkrótce pszenica zostanie zgromadzona do spichlerza. Lecz właśnie teraz te dwa duchy są czynne w obu krzewach. Wyjdźcie z pośród kąkolu. Zacznijcie przezwyciężać, abyście mogli być uważani za godnych chwały dla waszego Pana, i byli zdolni królować i rządzić razem z Nim.

"ZAKOŃCZENIE WIEKU POGAN" POKAŻ / UKRYJ

Bóg jeszcze raz objawia prawdę, podobnie jak ją objawił Pawłowi. W dniach siódmego posłańca, w dniach Laodycejskiego wieku, Jego posłaniec objawi tajemnice Boże, jak były objawione Pawłowi. On je wypowie, a ci, którzy przyjmują tego proroka w jego własnym imieniu, otrzymają dobrodziejstwa płynące z jego proroczej usługi. Ci, którzy, go słuchają, będą błogosławieni i staną się częścią Oblubienicy ostatecznych dni, o której jest napisane w Księdze Objawienia 22,17: "Duch i Oblubienica mówią: 'Przyjdź!'"

  • Słup Ognia nad bratem Branhamem

    Słup Ognia nad bratem Branhamem

  • Zdjęcie Języków Ognia wykonane podczas usługi

    Zdjęcie Języków Ognia wykonane podczas usługi

     "Oto ja wam poślę proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
     I zwróci serca ojców ku ich synom, a serca synów ku ich ojcom,
     abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą."

                                                                                    Ks. Malachiasza 3,23-24

 

     "I pytali Go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają,
     że wpierw ma przyjść Eliasz? A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie
     i wszystko odnowi."

                                                                                    Ew. Mateusza 17,10-11

 

     "Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić,
    dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom Swoim, prorokom."

                                                                                    Ks. Objawienia 10,7

 

Script logo